VISUAL
VERNACULAR

Včela

Doprava zblízka

Autorské vyprávění

Pro ptáčky

Vyprávění podle předlohy - For The Brids - Pixar

Hladový vlk

Autorské vyprávění

Sníh a jeho život

Autorské vyprávění

Stromeček

Autorské vyprávění

Tablet

Autorské vyprávění